Türker Gündoğdu

SpecialityAvukat

İstanbul Barosu

  • İş Hukuk Davaları
  • Ceza Davaları
  • İcra- İflas Davaları
  • Aile Hukuku Davaları
  • Spor Hukuk Davaları